Mager, I. (Hrsg.) (2013) Das 19. Jahrhundert. Hamburg University Press (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs). doi: 10.15460/HUP.AKGH.27.132.